EYSTUR ORG. TUR. İNŞ. EML. TAŞ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

EYSTUR ORG. TUR. İNŞ. EML. TAŞ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ (kısaca “Kulin Turizm”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami özen göstermekteyiz. Kulin Turizm olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz dahil bizimle ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile veri sorumlusu olarak Kulin Turizm kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen kapsamda işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda ayrıntılı bilgiye; internet sitemizde herkese açık paylaşılmış olan Kulin Turizm Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI ve İŞLENMESİ

Toplanan kişisel verileriniz, sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Kulin Turizm tarafından işlenebilecektir:

  • Bilet rezervasyon/satışı, otel rezervasyonu/satışı, vize danışmanlık hizmetleri, seyahat organizasyonu, araç kiralama hizmetleri, tur satışı gibi ürün ve hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi,
  • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi.

AÇIK RIZANIN VARLIĞI HALİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AMAÇLARI, YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Toplanan kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir. Kişisel verileriniz Kulin Turizm ile temas edeceğiniz; fiziki ortamda satış ofisimiz ile elektronik ortamda anlaşmalı iş ortağımız olan rezervasyon şirketlerinin internet siteleri, internet sitemiz, telefon, çağrı merkezi ve e-posta kanalıyla sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır. Açık rıza vermeniz halinde ise ürün ve hizmetlerin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması amacıyla toplanmaktadır.

İşlenen KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilecektir. Bununla birlikte, kişisel verileriniz vize başvuru hizmetinin sunulduğu durumlarda konsolosluklara, seyahat organizasyonlarının gerektirmesi halinde otellere aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN'UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.kulintur.com.tr/basvuru-form.html adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’ nu doldurarak formun imzalı bir nüshasını Şirketimizin Aşağıöveçler Mah., 1327. Cadde, No:6/3 Çankaya/ANKARA adresinize kimliğinizi belirleyen belgeler ile birlikte bizzat elden teslim edebilir, noter kanalı ile veya formu kulin@kulintur.com.tr elektronik adresimize elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.